pl
Fintech 2023

Przegląd rynku technologii finansowych

Przegląd jurysdykcji, licencjonowanie fintech, regulacje fintech, analityka rynku, czołowi liderzy branży, platformy, oprogramowanie.

Arabia Saudyjska

Rynek Arabii Saudyjskiej szybko dostosowuje się do globalnych trendów rynkowych, a innowacje pojawiają się szybciej niż rządzące nim prawo.

Australia

Rząd Australii zajął bardziej proaktywne stanowisko w sprawie regulacji aktywów cyfrowych i nowych modeli płatności, aby przyciągnąć nowe firmy do jurysdykcji.

Austria

Zaleca się, aby firmy Fintech dokładnie przeanalizowały swoje modele biznesowe pod kątem zgodności z surowymi austriackimi przepisami licencyjnymi.

Belgia

Belgię można uznać za jurysdykcję przyjazną fintechom. Kraj jest domem dla różnych gigantów fintech.

Brazylia

Władze wykazują skłonność do współpracy, współpracując w celu opracowania przepisów, które mogą wpłynąć na rynek. Łączą też siły z sektorem prywatnym, zwłaszcza z graczami z branży fintech.

Dania

Duńskie środowisko fintech charakteryzuje się ekosystemem opartym na wielu innowacjach i lepszym dostępie do kapitału wysokiego ryzyka.

Hiszpania

Hiszpanię należy uznać za jurysdykcję przyjazną fintechom, o czym świadczy zatwierdzenie regulacyjnej piaskownicy. Hiszpania nie reguluje wszystkich fintechów.

Hongkong

Organy regulacyjne w Hongkongu zachowują ostrożność w stosunku do aktywów wirtualnych i ograniczają dystrybucję większości produktów związanych z aktywami wirtualnymi wyłącznie do inwestorów profesjonalnych.

Indie

Firmy fintechowe widzą ogromny potencjał na rynku indyjskim ze względu na dużą populację i rozprzestrzenianie się tanich usług internetowych. W Indiach nie ma specjalnej licencji fintech.

Indonezja

Wykładniczy rozwój sektora fintech skłania rząd Indonezji do uregulowania działalności fintech.

Indyk

W ekosystemie fintech ustanowiono zaostrzone zasady, które mają zapewnić bezpieczeństwo finansowe i informacyjne.

Japonia

Projekty fintech podlegają japońskiemu prawu i muszą uzyskać japońską licencję, jeśli chcą świadczyć usługi finansowe japońskim konsumentom.

Meksyk

Branża fintech jest silna w Meksyku. Ambitne modele wprowadzone w ustawie o Fintech, zwiększone zapotrzebowanie na produkty cyfrowe oraz rosnąca globalizacja usług stworzyły podatny grunt dla sektora w Meksyku.

Niemcy

Rynek fintech w Niemczech nadal wykazuje coraz większą dojrzałość i wszedł w fazę konsolidacji. Firmy fintech w Niemczech były w stanie wdrożyć opłacalne komercyjnie modele biznesowe.

Portugalia

Portugalski rynek fintech przeżywa ostatnio dużą dynamikę wraz z pojawieniem się nowych graczy i interesariuszy oferujących nowe rodzaje usług i produktów.

Rosja

W Rosji nie ma uniwersalnej licencji fintech. Zamiast tego każdy model biznesowy fintechu jest regulowany osobno.

Singapur

Rząd Singapuru i odpowiednie ciała ustawodawcze uznały fintech za obszar wzrostu gospodarki Singapuru. Produkty i usługi fintech mają różne formy i nie ma jednej licencji fintech.

Szwajcaria

Wiele startupów i projektów fintech pokazuje, że otoczenie prawne jest uważane za sprzyjające. Projekty fintech i inwestycje w cyfrowe waluty i tokeny są opodatkowane jak inne tradycyjne narzędzia inwestycyjne.

Tajwan

Tajwan podjął różne inicjatywy w celu promowania innowacji finansowych wraz z rozwojem technologii.

USA

Jeden z najbardziej złożonych systemów regulacji finansowych na świecie. Cała działalność finansowa jest regulowana zarówno przez stany, jak i rząd federalny, tworząc dwupoziomowe ramy regulacyjne.

Wielka Brytania

Wielka Brytania jest jednym z wiodących centrów fintech na świecie. W kraju nie ma specjalnych zachęt podatkowych dla firm fintechowych, ale istnieją różne cechy systemu podatkowego, które czynią go atrakcyjnym dla firm fintechowych.

Oferta dla inwestorów

Investor
Data Room

Bezpłatny dostęp do Investor Data Room, aby uzyskać dane na temat nowych, szybko rozwijających się startupów fintech na wczesnym etapie

Investor Data Room