pl

Nasze artykuły fintechowe

Anioł techniczny
Michaił Piskunow 23.06.2022

Nasza firma FinMV jest jedną z tych, które sprzedają łopaty podczas gorączki złota. Teraz taką „gorączką złota” jest fintech, a także wszystko, co z nim związane.

Raport końcowy ESMA
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 19.05.2022

Doradztwo techniczne ESMA dla Komisji w sprawie możliwości przedłużenia okresu przejściowego zgodnie z art. 48 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2020/1503

Badania rynku
Michaił Piskunow 22.11.2021

Opowieść o tym, jak stworzyliśmy platformę inwestycyjną z kontem osobistym, zapleczem biurowym i rozpoczęliśmy nowy biznes.