Kalkulator cen

Platforma crowdfundingowa


Krótki opis online

Crowdfunding to gromadzenie środków na realizację celu. Pojęcie pochodzi od dwóch angielskich słów: сrowd – tłum i finansowanie – finansowanie. Platforma crowdfundingowa to serwis, na którym przedsiębiorcy zamieszczają swoje projekty biznesowe. Platforma zrzesza przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, świadcząc swoje usługi za darmo lub pobierając opłatę za dokonywanie płatności.

Domyślne opcje platformy crowdfundingowej są już wybrane dla tego formularza. Jeśli nie masz pewności, nie zmieniaj ustawień domyślnych. Dodatkowe opcje i funkcje, które możesz następnie dodać do naszej umowy. Ten kalkulator online pozwala oszacować koszt oprogramowania z Twoimi ustawieniami.

Główny
Jaka waluta będzie główną walutą na platformie?
Jaki język będzie głównym językiem na platformie?
Dostawcy usług płatniczych mogą zostać zintegrowani w celu zautomatyzowania przetwarzania płatności.
Potrzebujesz tej sekcji, jeśli planujesz samodzielnie wykonać niektóre funkcje platformy
Wielojęzyczność
Czy platforma będzie używać wielu języków?
Wielowalutowy
Czy platforma będzie korzystać z wielu walut?
Strona promocyjna
Instalujemy Twój gotowy projekt na platformie crowdfundingowej, ale możemy stworzyć dla Ciebie projekt niestandardowy
Portal Inwestora
Instalujemy Twój gotowy projekt na platformie, ale możemy stworzyć dla Ciebie projekt niestandardowy.
Użytkownicy mogą włączyć lub wyłączyć weryfikację dwuetapową
Inwestor musi wprowadzić dane i dostarczyć kopie dokumentów. Zestaw pól i danych zależy od tego, czy inwestor jest osobą fizyczną, czy osobą prawną.
Kwestionariusz Inwestora
Podczas onboardingu inwestor otrzymuje ankietę, podczas której ustalane są:
- informacje dla inwestorów
- znajomość zagrożeń
- plany inwestycyjne
Projekty inwestycyjne
Inwestor ma dostęp do listy projektów dostępnych do inwestycji wraz z ich pełną informacją.
Lista projektów będzie posiadała zestaw filtrów do szybkiego wyszukiwania projektów (według lokalizacji obiektu, stopy procentowej, rodzaju ryzyka itp.)
Szczegóły Projektu
Inwestor ma dostęp do szczegółów każdego projektu:
- Podstawowy przegląd projektu
- Ocena ryzyka
- Dokumentacja
Formularze rejestracji i logowania
Strony witryny, które umożliwiają odwiedzającym witrynę rejestrację i logowanie do Systemu
Przypomnienie hasła
System umożliwi zarejestrowanym użytkownikom zresetowanie hasła i ustawienie nowego po zalogowaniu się za pomocą linku weryfikacyjnego wysłanego na zweryfikowany adres e-mail
Weryfikacja adresu e-mail
System wymaga potwierdzenia e-mailem
Zaloguj się i zarejestruj w Google lub Facebooku
System umożliwi zarejestrowanym użytkownikom logowanie się przy użyciu istniejących kont Google lub Facebook
Panel
Dashboard będzie stroną startową po zalogowaniu się na swoje konto lub po zakończeniu inwestycji.
Pulpit nawigacyjny pokaże kilka zbiorczych informacji o inwestycjach:
- Saldo rachunku inwestora
- Kwota inwestycji
- Liczba projektów
Profil inwestora
Inwestorzy będą mogli przeglądać i edytować (w razie potrzeby) swoje dane osobowe podane podczas rejestracji
Stwórz inwestycję
Inwestor wybiera projekty i korzysta z funkcji „inwestuj”
Moje inwestycje
Inwestor może zobaczyć informacje o swoich inwestycjach
Akceptacja regulaminu korzystania z platformy
Inwestor musi uzgodnić pakiet odpowiednich dokumentów, aby zakończyć inwestycję
Pieniądze wstrzymane
Inwestor może zobaczyć transakcje oczekujące na zebranie wymaganych pieniędzy na zainwestowane projekty
Wypłata środków
Inwestor może wypłacić środki na swoje konto bankowe
Moje dokumenty
Inwestor może zobaczyć wszystkie przyjęte umowy prawne i dokumenty inwestycyjne
Wyciąg z konta
Inwestor może zobaczyć wyciąg z konta
Rachunek zysków i strat
Inwestor może zobaczyć rachunek zysków i strat
Aktualne i zakończone projekty inwestycyjne
Inwestor może zobaczyć swoje inwestycje, ich terminy zwrotu i spłaty odsetek
Powiadomienia e-mailowe
System będzie generował i wysyłał automatyczne powiadomienia do inwestorów na podstawie szablonów. Powiadomienia będą powiązane z określonymi zdarzeniami:
- Potwierdzenie e-mailem
- Zakończenie rejestracji
- E-mail dotyczący resetowania hasła
- Zakończenie identyfikacji
- Udana inwestycja
- Pożyczka spłacona
Kody promocyjne
Kod bonusowy można wprowadzić w momencie inwestycji, aby otrzymać zwrot pieniędzy
Program Polecający
Użytkownik może zapraszać znajomych do inwestowania i otrzymywania dodatkowych korzyści. Generowany jest osobny, unikalny link, który użytkownik może wysłać do potencjalnych poleconych
Zaplecze biurowe
Projektowanie
Pełna lista projektów utworzonych przez administratora platformy w systemie będzie dostępna wraz z niektórymi kluczowymi danymi, takimi jak kwota, status itp.
Utwórz nowy projekt
Możesz stworzyć nieograniczoną liczbę projektów. Dodatkowo możesz dodać tłumaczenie na różne języki.
Stan projektu
Dostępnych jest kilka statusów projektów (zbieranie funduszy, w pełni zainwestowane, bieżący projekt, ukończony, anulowany, tajny)
Zarządzanie projektami
Utwórz lub edytuj projekt
• Dodaj tłumaczenia na inne języki
• Przypisz pożyczkobiorcę do projektu (pożyczki)
• Rozpocznij projekt
• Anuluj projekt
• Rozpoczęcie projektu (po pomyślnym dofinansowaniu)
Inwestorzy
Możesz zobaczyć informacje o wszystkich zarejestrowanych inwestorach (osób fizycznych i firmach)
Właściciele projektów (kredytobiorcy)
Możesz zobaczyć informacje o wszystkich zarejestrowanych właścicielach projektów (firmach)
Poręczyciele
Możesz wyświetlić informacje o wszystkich gwarantach projektu (osoby fizyczne i firmy)
Panel
Pulpit nawigacyjny pokazujący metryki i wykresy, które można dostosować do każdej roli użytkownika
Filtry
Wszystkie sekcje back office posiadają rozbudowane filtry oraz możliwość eksportu danych w różnych formatach
Dane historyczne
Możesz przeglądać dziennik danych historycznych dla dowolnego obiektu platformy: inwestorów, projektów, właścicieli projektów, poręczycieli, beneficjentów, przedstawicieli, osób fizycznych i prawnych itp.
Eksport danych
Wszystkie sekcje back office mają możliwość eksportu danych w różnych formatach
Użytkownicy
Ta sekcja umożliwia dodanie pracowników platformy jako nowych użytkowników. Możesz zarządzać użytkownikami i ich rolami.
Role
Ta sekcja umożliwia tworzenie i zarządzanie rolami użytkowników. Możesz utworzyć nową rolę z dowolnymi uprawnieniami.
Uprawnienia
Administrator może tworzyć nowe role dla użytkowników i nadawać im uprawnienia
Biuro AML
Funkcjonariusz AML może filtrować klientów, których należy sprawdzić pod kątem polityki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Automatyczne przypomnienia dla funkcjonariusza ds. AML
Funkcjonariusz AML może tworzyć automatyczne przypomnienia dla dowolnych klientów
Beneficjenci
Możesz zarządzać informacjami o beneficjentach dowolnego klienta (inwestorów, właścicieli projektów, poręczycieli)
Przedstawiciele
Możesz zarządzać informacjami o przedstawicielach dowolnego klienta (inwestorów, właścicieli projektów, poręczycieli)
Informacje statystyczne i wykresy
Administrator może monitorować różne dane, dostępne są różne wykresy:
• Dzienne lub miesięczne informacje o inwestycjach
• Dzienne lub miesięczne informacje o użytkowniku
• Dzienne lub miesięczne informacje o wnioskach o pożyczkę
Automatyczne przypomnienia
Pracownik wsparcia może tworzyć automatyczne przypomnienia dla dowolnych klientów (inwestorów, właścicieli projektów, poręczycieli)
GPDR
Możesz przeglądać i zarządzać informacjami o dowolnej osobie zarejestrowanej na platformie (inwestorom, poręczycielom)
Firmy
Możesz przeglądać i zarządzać informacjami o dowolnym podmiocie prawnym zarejestrowanym na platformie (inwestorzy, właściciele projektów, poręczyciele)
Zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
Klient może zażądać udostępnienia mu informacji o danych osobowych znanych platformie. Ta sekcja pozwala szybko znaleźć wszystkie dane klienta. Możesz usunąć dane osobowe dowolnej osoby. Ten proces nie naruszy integralności bazy danych.
Transakcje inwestorskie
Możesz zobaczyć wszystkie transakcje inwestorów, dodawanie środków, przechowywanie pieniędzy, inwestowanie, wycofywanie środków, dochody z odsetek, kary, dochody z poleceń itp.
Transakcje kredytobiorców
Możesz zobaczyć wszystkie transakcje pożyczkobiorcy, zwroty, historię kredytową, harmonogramy płatności, nadchodzące płatności, opóźnione płatności, grzywny itp.
Dodaj transakcję
Możliwe jest ręczne dodanie transakcji inwestycyjnej
Dodaj płatność
Dokonywanie wpłat indywidualnych z systemu administracyjnego
Podsumowanie transakcji inwestorskich
Możesz otrzymać podsumowanie dla dowolnych inwestorów
Podsumowanie transakcji właściciela projektu
Możesz otrzymać podsumowanie dowolnego właściciela projektu
Zwrot podatku
Możesz pobrać dane księgowe podatku u źródła dla inwestorów
Raport roczny do Regulatora
Możesz pobrać raport finansowy dla regulatora
Dokumenty
Możesz zobaczyć dowolne dokumenty utworzone na platformie klienta
Szablony dokumentów
Będziesz mógł zarządzać szablonami dla wszystkich dokumentów na platformie
Powiadomienia SMS
Możesz ręcznie tworzyć wiadomości SMS i przypisywać/wykluczać odbiorców. System może zapewnić automatyczne generowanie smsów (polecenia płatności, dokumenty inwestycyjne itp.)
Powiadomienia e-mailowe
System automatycznie wyśle powiadomienia e-mail na podstawie szablonów i predefiniowanych wyzwalaczy. Wzory listów muszą być wcześniej stworzone i uzgodnione.
Tworzenie kodów promocyjnych
Możesz tworzyć różne kampanie z kodami promocyjnymi
Program Polecający
Będziesz mógł zarządzać poleceniami na platformie

Profil

O Tobie
Napisz swoje imię
Wpisz swoje nazwisko
Wpisz swój adres e-mail, aby automatycznie wysłać Ci wycenę z kalkulacją ceny
Wpisz swój numer telefonu lub WhatsApp
Możesz wpisać nazwę swojej firmy
Wybierz swój kraj z listy
Twój projekt
Oczekiwana data rozpoczęcia projektu
Wybierz kraj, w którym uruchomisz platformę
Jak sfinansujesz projekt?
Napisz adres strony internetowej Twojej firmy.
Powiedz nam trochę więcej szczegółów o swojej firmie
Zgadzam się z Polityką prywatności FinMV