pl

Kalkulator cen

Zarządzanie firmą online


Krótki opis online

Konfiguracja „Zarządzanie firmą online” ma za zadanie zautomatyzować etapy handlu, obsługi i produkcji małych przedsiębiorstw. Automatyzacja obejmuje takie niezbędne operacje jak sprzedaż, zakup, przechowywanie towarów w magazynach, rozliczanie przepływu środków, zarządzanie i planowanie pracy firmy. Oprogramowanie pozwoli Ci szczegółowo zaplanować swoje działania: obsługiwać zamówienia dostawców, wydawać zadania pracownikom, monitorować zmiany statusów zamówień i tak dalej w chmurze.

Zaletą tej platformy jest możliwość prowadzenia dokumentacji finansowej i innej sprawozdawczości dla kilku małych firm jednocześnie. Informacje są przechowywane w jednej bazie danych, niezależnie od tego, czy firmy mają tę samą specjalizację, czy działają w różnych kierunkach. Automatyczna wymiana danych z Twoimi narzędziami sprzedaży i innym oprogramowaniem. Indywidualne rozwiązania dla Twojej branży.

Główny
Jaka waluta będzie główną walutą na platformie?
Jaki język będzie głównym językiem na platformie?
Wielojęzyczność
Czy platforma będzie używać wielu języków?
Wielowalutowy
Czy platforma będzie korzystać z wielu walut?
Portal zarządzania firmą
Hurt
Rejestracja klientów i ich potrzeb. Prowadzenie bazy danych klientów i kontraktów. Rejestracja zamówień każdego klienta. Sprzedaż z magazynu i sprzedaż pod zamówienie. Sprzedaż na kredyt i przedpłatę. Kontrola realizacji zamówień.
Automatyzacja sprzedaży detalicznej
Pracuj z kasami online. Pełnowartościowy handel detaliczny z drukowaniem paragonów. Prowadzenie cenników i analiza cen. Pracuj z kartami rabatowymi. Sprzedaż detaliczna w aplikacji mobilnej.
Handel przez Internet
Zarządzanie hurtem i e-commerce, automatyzacja handlu
Wstępna kalkulacja zamówienia
Możesz zobaczyć koszt zamówienia, ocenić możliwość udzielenia rabatu lub potrzebę narzutu.
Handel prowizyjny
Prowadzenie bazy umów zlecenia. Tworzenie aktów przyjęcia i przekazania towarów do prowizji i faktury. Tworzenie raportu agenta prowizji.
Księgowość produkcji
Będziesz mógł kontrolować wszystkie etapy produkcji i realizacji zamówień, przeprowadzić szczegółową analizę pracy przedsiębiorstwa.
Magazyn
Operacyjne rozliczanie operacji magazynowych, szybkie inwentaryzacje, wygodna praca z aplikacjami mobilnymi i sprzętem detalicznym, drukowanie dokumentów magazynowych, etykiet i cenników pozwalają na uporządkowanie księgowości zarówno w hurtowni, jak iw małych pawilonach i punktach sprzedaży detalicznej.
Cennik
Przypisz różne rodzaje cen: zakup, hurt, detal. Korzystaj z cen minimalnych, zaokrągleń psychologicznych i formuł cenowych.
Cennik
Twórz cenniki osobno dla każdej grupy nabywców: hurt, mały hurt, detal.
Rabaty i narzuty
Planuj rabaty i narzuty, korzystaj z kart rabatowych, bonów upominkowych i bonusów.
CRM
Oprogramowanie posiada wbudowany system CRM, w którym można pracować z leadem, przeprowadzić klienta przez lejek sprzedażowy, przeglądać całą historię relacji na karcie klienta, pracować wspólnie i indywidualnie nad zadaniami na tablicach kanban, oceniać wyniki w raporty sprzedaży dla każdego kanału sprzedaży, produktu, managera.
Wynagrodzenie i personel
Możesz ubiegać się o pracę, zwolnienie, przeniesienie personelu, prowadzić ewidencję czasu pracy. Istnieją narzędzia do oceny efektywności pracy każdego pracownika oraz wynagradzania każdego pracownika zgodnie z jego wydajnością.
Kontrahenci
Możesz zobaczyć pełne informacje o kontrahentach i zmienić ich status
Konta bankowe
Strona w profilu użytkownika wyświetla wszystkie rachunki bankowe tego kontrahenta
Operacje bankowe i gotówkowe
Transakcje gotówkowe i bankowe, w tym wymiana danych bezpośrednio z bankami i dostawcami usług płatniczych
Dodaj transakcję
Możesz ręcznie dodawać transakcje i zbiorcze ładowanie danych
Rachunkowość podatkowa
Rozliczanie podatku od towarów i usług, ewidencje podatkowe dla podatku dochodowego.
Automatyczne uzupełnianie
Automatyczne wykonanie operacji zamknięcia miesiąca
Filtry
Wszystkie sekcje back office posiadają rozbudowane filtry oraz możliwość eksportu danych w różnych formatach
Eksport danych
Wszystkie sekcje back office mają możliwość eksportu danych w różnych formatach
Użytkownicy
Ta sekcja umożliwia dodawanie pracowników jako nowych użytkowników. Możesz zarządzać użytkownikami i ich rolami.
Role
Ta sekcja umożliwia tworzenie i zarządzanie rolami użytkowników. Możesz utworzyć nową rolę z dowolnymi uprawnieniami.
Uprawnienia
Administrator może tworzyć nowe role dla użytkowników i nadawać im uprawnienia
Podsumowanie transakcji
Możesz otrzymać zestawienie transakcji dla dowolnego kontrahenta
Raporty dotyczące regulacji
Przygotowanie raportowania regulowanego
Dokumenty
Możesz zobaczyć dowolne dokumenty utworzone na platformie klienta
Szablony dokumentów
Będziesz mógł zarządzać szablonami dla wszystkich dokumentów na platformie
Powiadomienia
Możesz tworzyć powiadomienia ręcznie i przypisywać/wykluczać odbiorców. System może zapewnić automatyczne generowanie powiadomień.
Szablony powiadomień
Będziesz mógł zarządzać szablonami wszystkich powiadomień na platformie
Powiadomienia e-mailowe
System automatycznie wyśle powiadomienia e-mail na podstawie szablonów i predefiniowanych wyzwalaczy. Wzory listów muszą być wcześniej stworzone i uzgodnione.
Szablony wiadomości
Będziesz mógł zarządzać szablonami wszystkich e-maili na platformie
Opcje dodatkowe
Biuro AML
Funkcjonariusz AML może filtrować kontrahentów, których należy sprawdzić pod kątem zgodności z polityką przeciwdziałania praniu pieniędzy
Dane historyczne
Możesz przeglądać dziennik danych historycznych dla dowolnego obiektu platformy: kontrahentów, danych osobowych, danych firmy itp.
Panel
Pulpit nawigacyjny pokazuje metryki i wykresy, które można dostosować do Twojej platformy
Automatyczne przypomnienia
Możesz stworzyć automatyczne przypomnienia dla dowolnego kontrahenta
Klucze API
Na stronie możesz zobaczyć klucze API użytkownika. Klucze API służą do wysyłania żądań do bankowego API bez nazwy użytkownika i hasła. Ponadto, korzystając z klucza API, nie musisz wprowadzać kodu weryfikacyjnego.
Metoda uwierzytelniania dwuskładnikowego
Strona w profilu użytkownika wyświetla metody uwierzytelniania powiązane z kontem
Dostawcy usług płatniczych mogą zostać zintegrowani w celu zautomatyzowania przetwarzania płatności.
Wybierz dostawcę usług KYC, aby zweryfikować kontrahentów.

Profil

O Tobie
Napisz swoje imię
Wpisz swoje nazwisko
Wpisz swój adres e-mail, aby automatycznie wysłać Ci wycenę z kalkulacją ceny
Wpisz swój numer telefonu lub WhatsApp
Możesz wpisać nazwę swojej firmy
Wybierz swój kraj z listy
Twój projekt
Oczekiwana data rozpoczęcia projektu
Wybierz kraj, w którym uruchomisz platformę
Jak sfinansujesz projekt?
Powiedz nam trochę więcej szczegółów o swojej firmie
Zgadzam się z Polityką prywatności FinMV