Kalkulator cen

Platforma crowdfundingowa


Krótki opis online

Crowdinvesting, czyli kapitałowe finansowanie społecznościowe, to alternatywny instrument finansowy do pozyskiwania kapitału dla start-upów i małych firm od szerokiego grona mikroinwestorów. Kluczowa różnica między crowdinvestingiem a crowdfundingiem polega na tym, że inwestorzy otrzymują udziały w spółce. Jednocześnie wysokość możliwego zysku nie jest stała, jak ma to miejsce w przypadku równych pożyczek (pożyczek peer-to-peer). Crowdinvesting jest alternatywnym narzędziem finansowym dla funduszy venture w celu pozyskania dofinansowania dla start-upów.

Domyślne opcje platformy crowdinvestingowej zostały już wybrane dla tego formularza. Jeśli nie masz pewności, nie zmieniaj ustawień domyślnych. Dodatkowe opcje i funkcje, które możesz następnie dodać do naszej umowy. Ten kalkulator online pozwala oszacować koszt oprogramowania z Twoimi ustawieniami.

Główny
Jaka waluta będzie główną walutą na platformie?
Jaki język będzie głównym językiem na platformie?
Dostawcy usług płatniczych mogą zostać zintegrowani w celu zautomatyzowania przetwarzania płatności.
Potrzebujesz tej sekcji, jeśli planujesz samodzielnie wykonać niektóre funkcje platformy
Wielojęzyczność
Czy platforma będzie używać wielu języków?
Wielowalutowy
Czy platforma będzie korzystać z wielu walut?
Strona promocyjna
Instalujemy Twój gotowy projekt na platformie crowdfundingowej, ale możemy stworzyć dla Ciebie projekt niestandardowy
Portal Inwestora
Instalujemy Twój gotowy projekt na platformie, ale możemy stworzyć dla Ciebie projekt niestandardowy.
Użytkownicy mogą włączyć lub wyłączyć weryfikację dwuetapową
Inwestor musi wprowadzić dane i dostarczyć kopie dokumentów. Zestaw pól i danych zależy od tego, czy inwestor jest osobą fizyczną, czy osobą prawną.
Startupy
Inwestor ma dostęp do listy dostępnych do inwestycji startupów wraz z ich pełną informacją.
Lista projektów będzie posiadała zestaw filtrów do szybkiego wyszukiwania projektów (według lokalizacji geograficznej, rodzaju ryzyka itp.)
Szczegóły Projektu
Inwestor ma dostęp do szczegółowych informacji o każdym startupie:
- Podstawowy przegląd projektu
- Ocena ryzyka
- Dokumentacja
Formularze rejestracji i logowania
Strony witryny, które umożliwiają odwiedzającym witrynę rejestrację i logowanie do Systemu
Przypomnienie hasła
System umożliwi zarejestrowanym użytkownikom zresetowanie hasła i ustawienie nowego po zalogowaniu się za pomocą linku weryfikacyjnego wysłanego na zweryfikowany adres e-mail
Weryfikacja adresu e-mail
System wymaga potwierdzenia e-mailem
Zaloguj się i zarejestruj w Google lub Facebooku
System umożliwi zarejestrowanym użytkownikom logowanie się przy użyciu istniejących kont Google lub Facebook
Panel
Dashboard będzie stroną startową po zalogowaniu się na swoje konto lub po zakończeniu inwestycji.
Na pulpicie pojawią się pewne zbiorcze informacje dla inwestora:
- Saldo rachunku inwestora
- Kwota inwestycji
- Liczba inwestycji
Profil inwestora
Inwestorzy będą mogli przeglądać i edytować (w razie potrzeby) swoje dane osobowe podane podczas rejestracji
Stwórz inwestycję
Inwestor wybiera projekty i korzysta z funkcji „inwestuj”
Moje inwestycje
Inwestor może zobaczyć informacje o swoich inwestycjach
Akceptacja regulaminu korzystania z platformy
Inwestor musi uzgodnić pakiet odpowiednich dokumentów, aby zakończyć inwestycję
Wypłata środków
Inwestor może wypłacić środki na swoje konto bankowe
Moje dokumenty
Inwestor może zobaczyć wszystkie przyjęte umowy prawne i dokumenty inwestycyjne
Wyciąg z konta
Inwestor może zobaczyć wyciąg z konta
Rachunek zysków i strat
Inwestor może zobaczyć rachunek zysków i strat
Aktualne i zakończone projekty inwestycyjne
Inwestor może zobaczyć swoje inwestycje i ich zwrot
Powiadomienia e-mailowe
System będzie generował i wysyłał automatyczne powiadomienia do inwestorów na podstawie szablonów. Powiadomienia będą powiązane z określonymi zdarzeniami:
- Potwierdzenie e-mailem
- Zakończenie rejestracji
- E-mail dotyczący resetowania hasła
- Zakończenie identyfikacji
- Udana inwestycja
- Zwrot z inwestycji
Kody promocyjne
Kod bonusowy można wprowadzić w momencie inwestycji, aby otrzymać zwrot pieniędzy
Program Polecający
Użytkownik może zapraszać znajomych do inwestowania i otrzymywania dodatkowych korzyści. Generowany jest osobny, unikalny link, który użytkownik może wysłać do potencjalnych poleconych
Zaplecze biurowe
Startupy
Pełna lista projektów utworzonych przez administratora platformy w systemie będzie dostępna wraz z niektórymi kluczowymi danymi, takimi jak kwota, status itp.
Utwórz nowy projekt
Możesz stworzyć nieograniczoną liczbę projektów. Dodatkowo możesz dodać tłumaczenie na różne języki.
Stan projektu
Dostępnych jest wiele statusów startupów (zbieranie funduszy, w pełni zainwestowane, bieżący projekt, ukończone, anulowane, sklasyfikowane)
Zarządzanie projektami
Utwórz lub edytuj projekt
• Dodaj tłumaczenia na inne języki
• Przypisz pożyczkobiorcę do projektu (pożyczki)
• Rozpocznij projekt
• Anuluj projekt
• Rozpoczęcie projektu (po pomyślnym dofinansowaniu)
Inwestorzy
Możesz zobaczyć informacje o wszystkich zarejestrowanych inwestorach (osób fizycznych i firmach)
Startupy
Możesz zobaczyć informacje o wszystkich zarejestrowanych startupach (firmach)
Panel
Pulpit nawigacyjny pokazujący metryki i wykresy, które można dostosować do każdej roli użytkownika
Filtry
Wszystkie sekcje back office posiadają rozbudowane filtry oraz możliwość eksportu danych w różnych formatach
Dane historyczne
Możesz wyświetlić dziennik danych historycznych dla dowolnego obiektu platformy: inwestorów, startupów, osób fizycznych i prawnych itp.
Eksport danych
Wszystkie sekcje back office mają możliwość eksportu danych w różnych formatach
Użytkownicy
Ta sekcja umożliwia dodanie pracowników platformy jako nowych użytkowników. Możesz zarządzać użytkownikami i ich rolami.
Role
Ta sekcja umożliwia tworzenie i zarządzanie rolami użytkowników. Możesz utworzyć nową rolę z dowolnymi uprawnieniami.
Uprawnienia
Administrator może tworzyć nowe role dla użytkowników i nadawać im uprawnienia
Biuro AML
Funkcjonariusz AML może filtrować klientów, których należy sprawdzić pod kątem polityki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Automatyczne przypomnienia dla funkcjonariusza ds. AML
Funkcjonariusz AML może tworzyć automatyczne przypomnienia dla dowolnych klientów
Beneficjenci
Możesz zarządzać informacjami o beneficjentach dowolnego klienta (inwestorów, startupów)
Przedstawiciele
Możesz zarządzać informacjami o przedstawicielach dowolnego klienta (inwestorów, startupów)
Informacje statystyczne i wykresy
Administrator może monitorować różne dane, dostępne są różne wykresy
Automatyczne przypomnienia
Pracownik wsparcia może tworzyć automatyczne przypomnienia dla dowolnych klientów (inwestorów, startupów)
GPDR
Możesz przeglądać i zarządzać informacjami o dowolnej osobie fizycznej zarejestrowanej na platformie (inwestorom, beneficjentom)
Firmy
Możesz przeglądać i zarządzać informacjami o dowolnym podmiocie prawnym zarejestrowanym na platformie (inwestorzy, startupy)
Zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
Klient może zażądać udostępnienia mu informacji o danych osobowych znanych platformie. Ta sekcja pozwala szybko znaleźć wszystkie dane klienta. Możesz usunąć dane osobowe dowolnej osoby. Ten proces nie naruszy integralności bazy danych.
Transakcje inwestorskie
Możesz zobaczyć wszystkie transakcje inwestorów, dodawanie środków, przechowywanie pieniędzy, inwestowanie, wycofywanie środków, dochody z odsetek, kary, dochody z poleceń itp.
Transakcje kredytobiorców
Możesz zobaczyć wszystkie transakcje kredytobiorców, zwroty itp.
Dodaj transakcję
Możliwe jest ręczne dodanie transakcji inwestycyjnej
Dodaj płatność
Dokonywanie wpłat indywidualnych z systemu administracyjnego
Podsumowanie transakcji inwestorskich
Możesz otrzymać podsumowanie dla dowolnych inwestorów
Podsumowanie transakcji początkowej
Możesz otrzymać podsumowanie dowolnego startupu
Zwrot podatku
Możesz pobrać dane księgowe podatku u źródła dla inwestorów
Raport roczny do Regulatora
Możesz pobrać raport finansowy dla regulatora
Dokumenty
Możesz zobaczyć dowolne dokumenty utworzone na platformie klienta
Szablony dokumentów
Będziesz mógł zarządzać szablonami dla wszystkich dokumentów na platformie
Powiadomienia SMS
Możesz ręcznie tworzyć wiadomości SMS i przypisywać/wykluczać odbiorców. System może zapewnić automatyczne generowanie smsów (polecenia płatności, dokumenty inwestycyjne itp.)
Powiadomienia e-mailowe
System automatycznie wyśle powiadomienia e-mail na podstawie szablonów i predefiniowanych wyzwalaczy. Wzory listów muszą być wcześniej stworzone i uzgodnione.
Tworzenie kodów promocyjnych
Możesz tworzyć różne kampanie z kodami promocyjnymi
Program Polecający
Będziesz mógł zarządzać poleceniami na platformie

Profil

O Tobie
Napisz swoje imię
Wpisz swoje nazwisko
Wpisz swój adres e-mail, aby automatycznie wysłać Ci wycenę z kalkulacją ceny
Wpisz swój numer telefonu lub WhatsApp
Możesz wpisać nazwę swojej firmy
Wybierz swój kraj z listy
Twój projekt
Oczekiwana data rozpoczęcia projektu
Wybierz kraj, w którym uruchomisz platformę
Jak sfinansujesz projekt?
Napisz adres strony internetowej Twojej firmy.
Powiedz nam trochę więcej szczegółów o swojej firmie
Zgadzam się z Polityką prywatności FinMV