pl

Kalkulator cen

Platforma do zarządzania płacami i personelem


Krótki opis online

Konfiguracja „Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem” ma na celu zautomatyzowanie księgowości kadrowej, a także zdalnej obsługi płac. Rozliczanie kadr i płace są konfigurowane na platformie zgodnie z obowiązującymi przepisami w Twoim kraju. Lista płac może być złożonym zadaniem, zwłaszcza jeśli używane są różne formularze. Na przykład akord lub stawka godzinowa, ze stałą stawką lub z premią obliczaną w zależności od określonych wskaźników.

To oprogramowanie umożliwia wysyłanie raportów przez Internet. Oprogramowanie jest odpowiednie zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorców. Nasze oprogramowanie HR ułatwia ustalanie dodatków za nadgodziny, nocne zmiany, święta i weekendy. Aplikacja pomaga dokładnie poznać czas, wysokość zwolnień chorobowych i opłaty za przejazdy. Będziesz mógł obliczyć średnie zarobki za urlopy i inne świadczenia. To oprogramowanie jest dobrym rozwiązaniem do obliczania składek zawodowych i ubezpieczeniowych, podatku dochodowego od osób fizycznych. Możesz go użyć do obliczenia różnych wymaganych odliczeń. Indywidualne rozwiązania dla Twojej branży pozwalają na stworzenie jednolitego systemu księgowego dla wszystkich działów przedsiębiorstwa, a także uporządkowanie księgowości dla różnych firm. Nie ma znaczenia struktura grupy firm, wielkość firm, zakres działalności czy inne cechy.

Główny
Jaka waluta będzie główną walutą na platformie?
Jaki język będzie głównym językiem na platformie?
Wielojęzyczność
Czy platforma będzie używać wielu języków?
Wielowalutowy
Czy platforma będzie korzystać z wielu walut?
Portal HR
Księgowość kadrowa i prace biurowe
Automatyczne generowanie zestawień i raportów pracowniczych. Rejestracja pracowników, z którymi zawierane są umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, w tym wykonujących pracę zdalną i sezonową. Rejestracja zatrudnienia i realizacja zleceń na zatrudnienie pracownika lub lista pracowników. Rejestracja przeniesienia pracownika do innego miejsca pracy. Rejestracja zwolnień. Zmiana warunków umowy i wydawanie poleceń przeniesienia pracownika lub listy pracowników.
Cyfrowe zeszyty pracy
Interakcja z pracownikami i złożenie im raportu w określonej formie, interakcja i raportowanie do funduszu emerytalnego.
Informacje o pracownikach
Wszystkie podstawowe informacje o pracownikach potrzebne do obsługi kadr, płac, podatków i składek ubezpieczeniowych.
Personel
Tabela kadrowa w programie prezentowana jest w formie uporządkowanej listy stanowisk. Stanowisko stołu kadrowego charakteryzuje się warunkami pracy i jej wypłatą.
Rozliczanie pracy, godzin pracy i nieobecności
Śledzenie czasu pracy pracownika służy do sporządzania niezbędnej ewidencji kadrowej oraz do późniejszej analizy statystyk czasu i przyczyn nieobecności pracownika w miejscu pracy, rozliczeń i płatności zgodnie z faktycznie przepracowanym czasem.
Księgowość urlopowa
Rozliczanie praw urlopowych i obliczanie sald urlopowych przekazanych pracownikom zgodnie z ustawodawstwem krajowym, układami zbiorowymi i umowami o pracę
Tworzenie systemów płac
Automatyczne rozliczanie wynagrodzeń, podatków i składek ubezpieczeniowych zgodnie z prawem, w tym organizacji z dużą liczbą pracowników.
Wzajemne rozliczenia z pracownikami
Automatyzacja i dokumentacja całego pracochłonnego procesu płacowego. Wynagrodzenie może być wypłacane pracownikom z góry, na podstawie wyników pracy za dany miesiąc, a także brane są pod uwagę wynagrodzenie urlopowe, pomoc materialna, fundusze na podróż, rozliczenie z pracownikiem po zwolnieniu.
Podatki i raportowanie do organów regulacyjnych
System umożliwia naliczanie ustawowych składek z funduszu płac oraz podatków.
Rejestracja wojskowa
Rozliczenie wszystkich kategorii pracowników podlegających rejestracji wojskowej, znajdujących się w rezerwie, będących na specjalnej rejestracji wojskowej, zarezerwowanej dla organów państwowych, samorządów terytorialnych lub organizacji na okres mobilizacji, stanu wojennego lub wojny.
Filtry
Wszystkie sekcje back office posiadają rozbudowane filtry oraz możliwość eksportu danych w różnych formatach
Eksport danych
Wszystkie sekcje back office mają możliwość eksportu danych w różnych formatach
Użytkownicy
Ta sekcja umożliwia dodawanie pracowników jako nowych użytkowników. Możesz zarządzać użytkownikami i ich rolami.
Role
Ta sekcja umożliwia tworzenie i zarządzanie rolami użytkowników. Możesz utworzyć nową rolę z dowolnymi uprawnieniami.
Uprawnienia
Administrator może tworzyć nowe role dla użytkowników i nadawać im uprawnienia
Dokumenty
Możesz zobaczyć dowolne dokumenty utworzone na platformie klienta
Szablony dokumentów
Będziesz mógł zarządzać szablonami dla wszystkich dokumentów na platformie
Powiadomienia
Możesz tworzyć powiadomienia ręcznie i przypisywać/wykluczać odbiorców. System może zapewnić automatyczne generowanie powiadomień.
Szablony powiadomień
Będziesz mógł zarządzać szablonami wszystkich powiadomień na platformie
Powiadomienia e-mailowe
System automatycznie wyśle powiadomienia e-mail na podstawie szablonów i predefiniowanych wyzwalaczy. Wzory listów muszą być wcześniej stworzone i uzgodnione.
Szablony wiadomości
Będziesz mógł zarządzać szablonami wszystkich e-maili na platformie
Opcje dodatkowe
Konto pracownika
Usługa organizuje efektywną interakcję w kwestiach kadrowych księgowości i pracowników bez chodzenia do biur, obiegu dokumentów, strat czasu na przetwarzanie wniosków i wniosków. Usługa przyniesie największe korzyści firmom zatrudniającym 50 lub więcej pracowników, zwłaszcza w działalności rozproszonej geograficznie.
Dane historyczne
Możesz przeglądać dziennik danych historycznych dla dowolnego obiektu platformy: kontrahentów, danych osobowych, danych firmy itp.
Panel
Pulpit nawigacyjny pokazuje metryki i wykresy, które można dostosować do Twojej platformy
Automatyczne przypomnienia
Możesz tworzyć automatyczne przypomnienia dla każdego pracownika
Klucze API
Na stronie możesz zobaczyć klucze API użytkownika. Klucze API służą do wysyłania żądań do bankowego API bez nazwy użytkownika i hasła. Ponadto, korzystając z klucza API, nie musisz wprowadzać kodu weryfikacyjnego.
Metoda uwierzytelniania dwuskładnikowego
Strona w profilu użytkownika wyświetla metody uwierzytelniania powiązane z kontem
Dostawcy usług płatniczych mogą zostać zintegrowani w celu zautomatyzowania przetwarzania płatności.
Wybierz dostawcę usług KYC, aby zweryfikować kontrahentów.

Profil

O Tobie
Napisz swoje imię
Wpisz swoje nazwisko
Wpisz swój adres e-mail, aby automatycznie wysłać Ci wycenę z kalkulacją ceny
Wpisz swój numer telefonu lub WhatsApp
Możesz wpisać nazwę swojej firmy
Wybierz swój kraj z listy
Twój projekt
Oczekiwana data rozpoczęcia projektu
Wybierz kraj, w którym uruchomisz platformę
Jak sfinansujesz projekt?
Powiedz nam trochę więcej szczegółów o swojej firmie
Zgadzam się z Polityką prywatności FinMV