pl

Kalkulator cen

Platforma do zarządzania handlem online


Krótki opis online

Konfiguracja „Zarządzanie handlem online” służy do kontroli zapasów i sprzedaży. Wszystko to możesz zrobić w chmurze i dosłownie na każdym etapie pracy z klientami, od nawiązania kontaktu po wysyłkę. Oprogramowanie pozwala rozwiązywać problemy biznesowe i doskonale sprawdza się w zarządzaniu sprzedażą. Będziesz mógł ustalić zasady zarządzania sprzedażą, które mogą być indywidualne dla konkretnego klienta lub typowe dla całego segmentu. Oferty handlowe można składać w oparciu o naszą platformę chmurową. Będziesz mógł zdalnie przez Internet zobaczyć potrzeby Twoich klientów w zakresie zakupów lub usług.

To oprogramowanie jest odpowiednie do odzwierciedlenia całego zakresu załadunku i rozładunku towarów. Operacje towarowe mogą być hurtowe, komisowe i detaliczne. Oprogramowanie doskonale nadaje się do organizowania dostaw produktów. Za pomocą tego programu można również przetwarzać zwroty towarów. Program ten umożliwia rozliczanie umów agencyjnych.

Główny
Jaka waluta będzie główną walutą na platformie?
Jaki język będzie głównym językiem na platformie?
Wielojęzyczność
Czy platforma będzie używać wielu języków?
Wielowalutowy
Czy platforma będzie korzystać z wielu walut?
Portal handlowy
Sprzedaż
Rozliczanie transakcji sprzedaży klientom hurtowym i detalicznym, realizacja usług, tworzenie niezbędnych dokumentów. Rejestracja zamówień klientów, rezerwacja towaru w magazynie pod konkretne zamówienie oraz śledzenie realizacji zamówienia. Tworzenie faktur do zapłaty i ofert handlowych. Rozliczanie sprzedaży na zasadzie prowizji. Korekta wdrożeń, rozliczanie niezgodności z danymi kupującego. Rozliczanie pracy przedstawicieli handlowych. Wykorzystanie bonów upominkowych do sprzedaży detalicznej i innych transakcji.
Nabywanie
Rozliczanie zakupu towarów i usług, tworzenie wszystkich niezbędnych druków. Składanie zamówień do dostawcy, śledzenie realizacji tego zamówienia. Automatyczne ładowanie przychodzących dokumentów z plików Excel. Przechowywanie cen dostawcy z możliwością porównania z cenami innych dostawców w ramach określonej pozycji magazynowej. Kupowanie na zasadzie prowizji. Przetwarzanie zwraca się do dostawcy.
Magazyn
Przemieszczanie towarów, księgowanie i odpisy z automatycznym generowaniem dokumentów i raportowaniem towarzyszącym procesowi. Odbiór i wysyłka zgodnie z listami przewozowymi. Zarządzanie dostawami towarów. Rozliczanie montażu i demontażu towarów. Drukowanie metek i etykiet. Inwentaryzacja towarów wraz z tworzeniem wszystkich niezbędnych form dokumentów.
Departament Skarbu
Rozliczanie wniosków o płatność. Tworzenie kalendarza płatności. Wprowadzanie limitów wydatków. Wsparcie przy akwizycji operacji. Księgowość umów kredytowych i depozytowych. Przygotowanie raportów z wyprzedzeniem. Przygotowanie dokumentów kasowych i bankowych. Wymiana z klientem-bankiem (w tym technologia wymiany bezpośredniej). Odpisanie lub potrącenie długu.
CRM i marketing
Przechowywanie cen towarów w kilku rodzajach cen. Rabaty przy sprzedaży ręcznej i automatycznej. Segmentacja klientów i nazewnictwo. Wykorzystywanie kart lojalnościowych (rabatów), działania marketingowe, ankietowanie. Klasyfikacja produktów według kategorii produktowych, współczynniki sezonowości, zarządzanie kolekcjami produktów i formatami sklepów detalicznych, klasyfikacja produktów według ocen sprzedaży.
Planowanie
Dokumenty i raporty dotyczące planowania sprzedaży, w tym kategorii produktów, planowania zaopatrzenia i montażu produktów.
Kontrahenci
Możesz zobaczyć pełne informacje o kontrahentach i zmienić ich status
Filtry
Wszystkie sekcje back office posiadają rozbudowane filtry oraz możliwość eksportu danych w różnych formatach
Eksport danych
Wszystkie sekcje back office mają możliwość eksportu danych w różnych formatach
Użytkownicy
Ta sekcja umożliwia dodawanie pracowników jako nowych użytkowników. Możesz zarządzać użytkownikami i ich rolami.
Role
Ta sekcja umożliwia tworzenie i zarządzanie rolami użytkowników. Możesz utworzyć nową rolę z dowolnymi uprawnieniami.
Uprawnienia
Administrator może tworzyć nowe role dla użytkowników i nadawać im uprawnienia
Dokumenty
Możesz zobaczyć dowolne dokumenty utworzone na platformie klienta
Szablony dokumentów
Będziesz mógł zarządzać szablonami dla wszystkich dokumentów na platformie
Powiadomienia
Możesz tworzyć powiadomienia ręcznie i przypisywać/wykluczać odbiorców. System może zapewnić automatyczne generowanie powiadomień.
Szablony powiadomień
Będziesz mógł zarządzać szablonami wszystkich powiadomień na platformie
Powiadomienia e-mailowe
System automatycznie wyśle powiadomienia e-mail na podstawie szablonów i predefiniowanych wyzwalaczy. Wzory listów muszą być wcześniej stworzone i uzgodnione.
Szablony wiadomości
Będziesz mógł zarządzać szablonami wszystkich e-maili na platformie
Opcje dodatkowe
Biuro AML
Funkcjonariusz AML może filtrować kontrahentów, których należy sprawdzić pod kątem zgodności z polityką przeciwdziałania praniu pieniędzy
Dane historyczne
Możesz przeglądać dziennik danych historycznych dla dowolnego obiektu platformy: kontrahentów, danych osobowych, danych firmy itp.
Panel
Pulpit nawigacyjny pokazuje metryki i wykresy, które można dostosować do Twojej platformy
Automatyczne przypomnienia
Możesz stworzyć automatyczne przypomnienia dla dowolnego kontrahenta
Klucze API
Na stronie możesz zobaczyć klucze API użytkownika. Klucze API służą do wysyłania żądań do bankowego API bez nazwy użytkownika i hasła. Ponadto, korzystając z klucza API, nie musisz wprowadzać kodu weryfikacyjnego.
Metoda uwierzytelniania dwuskładnikowego
Strona w profilu użytkownika wyświetla metody uwierzytelniania powiązane z kontem
Dostawcy usług płatniczych mogą zostać zintegrowani w celu zautomatyzowania przetwarzania płatności.
Wybierz dostawcę usług KYC, aby zweryfikować kontrahentów.

Profil

O Tobie
Napisz swoje imię
Wpisz swoje nazwisko
Wpisz swój adres e-mail, aby automatycznie wysłać Ci wycenę z kalkulacją ceny
Wpisz swój numer telefonu lub WhatsApp
Możesz wpisać nazwę swojej firmy
Wybierz swój kraj z listy
Twój projekt
Oczekiwana data rozpoczęcia projektu
Wybierz kraj, w którym uruchomisz platformę
Jak sfinansujesz projekt?
Powiedz nam trochę więcej szczegółów o swojej firmie
Zgadzam się z Polityką prywatności FinMV