Kalkulator cen

Platforma do zarządzania magazynem


Krótki opis online

Konfiguracja „Zarządzanie magazynem” przeznaczona jest do operacyjnego rozliczania operacji magazynowych, szybkiego inwentaryzacji, wygodnej pracy z aplikacjami mobilnymi i wyposażeniem sklepu, drukowania dokumentów magazynowych, etykiet i cenników. Oprogramowanie pozwala na organizację księgowości magazynowej zarówno w hurtowni, jak iw małych pawilonach i punktach sprzedaży detalicznej. Analiza ilości zapasów, ich kosztu, kontrola nad obrotem towarów pozwala na ograniczenie strat, zwiększenie sprzedaży i zysków biznesowych.

To oprogramowanie pozwala w najlepszy możliwy sposób zarządzać operacjami magazynowymi, sprzętem i personelem. Cechą wyróżniającą system jest łatwość i prostota dostosowania programu do warunków pracy niemal każdego kompleksu magazynowego, specyfiki jego wymagań technologicznych i organizacyjnych. Osiąga się to dzięki elastycznym ustawieniom bez pracy programistów. Dowolny kod kreskowy można wydrukować na konwencjonalnej drukarce lub na specjalistycznej drukarce etykiet. Terminale radiowe mają połączenie online z systemem, aby zapewnić działanie w czasie rzeczywistym. Wszystkie dane są wydobywane i wprowadzane do systemu bez udziału operatora bezpośrednio przez pracowników wykonujących operacje. Operator może monitorować i wpływać na postęp prac.

Główny
Jaka waluta będzie główną walutą na platformie?
Jaki język będzie głównym językiem na platformie?
Wielojęzyczność
Czy platforma będzie używać wielu języków?
Wielowalutowy
Czy platforma będzie korzystać z wielu walut?
Portal magazynowy
Rozliczanie towarów w przestrzeni adresowej magazynu
Rachunkowość w kontekście opakowań, terminów ważności, partii, numerów seryjnych, znaków akcyzy, jakości. Rozliczanie opakowań i kontrola wymiarów towaru. Analiza ABC/XYZ. Pracuj z ładunkami tranzytowymi. Rachunkowość akcyzowa. Praca z blokami komórek. Rachunkowość zestawu.
Zarządzanie podstawowymi zadaniami magazynowymi
Akceptacja, rozmieszczenie, ruch, kodowanie kreskowe, selekcja, pakowanie, wysyłka, kontrola, inwentaryzacja, kompresja magazynowa.
Zarządzanie zasobami
Klasyfikacja i priorytetyzacja zadań magazynowych. Automatyczna dystrybucja i wydawanie zadań. Naprawienie wykonawcy zadania, czas realizacji, przestój. Rejestracja błędów podczas wykonywania zadań magazynowych. Ustalenie praw dostępu z uwzględnieniem kwalifikacji personelu i stref dostępu. Obliczanie produkcji personelu magazynu według objętości, wagi, liczby operacji. Analiza efektywności i produktywności personelu (KPI). Obliczanie wymaganej liczby personelu na zmianę. Zarządzanie sprzętem magazynowym i optymalizacja tras.
Zarządzanie podwórkiem (Yard Management)
Zarządzanie ruchem pojazdów na terenie magazynu. Rejestracja faktu wjazdu i wyjazdu pojazdu. Formowanie i wydawanie przepustek. Wyznaczanie miejsc parkingowych dla różnych modeli transportu. Harmonogram bramek załadunku/rozładunku. Oświadczenie na bramie z uwzględnieniem modeli transportu. Kontrola operacji załadunku i rozładunku. Rozliczanie i analiza harmonogramów przyjazdów/odjazdów pojazdów. Automatyczne wyznaczanie okna załadunku i rozładunku przed przybyciem pojazdu do magazynu.
Kontrola magazynu
Monitor kierownika magazynu. Monitoruj zamówienia i zadania. Monitoruj dyspozytorów przyjęcia i wysyłki. Monitor zasobów. Analityka magazynowa.
Analiza wydajności magazynu
Monitorowanie statusu zleceń i zadań do wykonania. Analiza zajętości magazynu według stref i komórek magazynowych. Analiza aktualnego stanu magazynu w kontekście przechowywania adresów. Planowo-faktyczna analiza towaru, który ma zostać odebrany, a de facto przewieziony do magazynu. Analiza faktograficzna zamówionego i wysłanego towaru z magazynu. Analiza rozwoju kadr magazynowych.
Praca z terminalami radiowymi do zbierania danych
Pracuj bez operatorów magazynowych. Obsługa magazynu online. Wykorzystanie terminali do gromadzenia danych w realizacji wszystkich zadań magazynowych. Wykorzystanie terminali radiowych do wykonywania operacji pomocniczych.
Filtry
Wszystkie sekcje back office posiadają rozbudowane filtry oraz możliwość eksportu danych w różnych formatach
Eksport danych
Wszystkie sekcje back office mają możliwość eksportu danych w różnych formatach
Użytkownicy
Ta sekcja umożliwia dodawanie pracowników jako nowych użytkowników. Możesz zarządzać użytkownikami i ich rolami.
Role
Ta sekcja umożliwia tworzenie i zarządzanie rolami użytkowników. Możesz utworzyć nową rolę z dowolnymi uprawnieniami.
Uprawnienia
Administrator może tworzyć nowe role dla użytkowników i nadawać im uprawnienia
Opcje dodatkowe
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
System dla nowoczesnego kompleksu magazynowego pozwala zoptymalizować wykorzystanie powierzchni magazynowej, obniżyć koszty składowania towarów w magazynie, skrócić czas wszystkich operacji magazynowych, zmniejszyć liczbę błędnych operacji magazynowych, zwiększyć dokładność rozliczania towarów , zmniejszyć zależność od „czynnika ludzkiego”.
Panel
Pulpit nawigacyjny pokazuje metryki i wykresy, które można dostosować do Twojej platformy
Metoda uwierzytelniania dwuskładnikowego
Strona w profilu użytkownika wyświetla metody uwierzytelniania powiązane z kontem

Profil

O Tobie
Napisz swoje imię
Wpisz swoje nazwisko
Wpisz swój adres e-mail, aby automatycznie wysłać Ci wycenę z kalkulacją ceny
Wpisz swój numer telefonu lub WhatsApp
Możesz wpisać nazwę swojej firmy
Wybierz swój kraj z listy
Twój projekt
Oczekiwana data rozpoczęcia projektu
Wybierz kraj, w którym uruchomisz platformę
Jak sfinansujesz projekt?
Napisz adres strony internetowej Twojej firmy.
Powiedz nam trochę więcej szczegółów o swojej firmie
Zgadzam się z Polityką prywatności FinMV