bg

Възможности

Нуждаете се от помощ за бизнеса?

Свържете се с нас за персонализирана оферта за FinMV, съобразена с вашите нужди.

Кабинет за клиенти

Клиентският акаунт е интерактивен портал за потребители на вашата финансова платформа. Този акаунт позволява на вашите партньори да създават кампании и проекти, а на инвеститорите да инвестират.

Таблото за управление в бек офиса дава преглед на всички инвестиции и сметки на клиента, дава представа за състоянието на офертите и прави лесно да се види дали някой артикул се нуждае от специално внимание .

Офис на инвеститора

В случай на платформи за групово финансиране, вашите инвеститори ще получат свой собствен инструмент за управление на своите инвестиции, за наблюдение на ефективността на инвестициите, попълване на електронни портфейли или продажба на инвестиции на вторичния пазар.

Въведените и проверени инвеститори могат да разглеждат подробности за офертата и да инвестират в желаните оферти. Инвестициите могат да се обработват онлайн чрез платежна услуга на трета страна или чрез офлайн транзакции.

Профил на кредитополучателя

С всички функции, удобно разположени и винаги видими, вашите партньори за набиране на средства могат да направят следното в акаунта си:

  • прегледайте транзакциите по тип и състояние,
  • управлявайте изреченията,
  • извършвайте плащания,
  • следвайте графика за плащане,
  • управлявайте кредитни карти и банкови сметки
  • активиране на двуфакторно удостоверяване.

Лесно създаване на инвестиционни предложения

В зависимост от типа индустрия, създаването на инвестиционни предложения може да бъде доста строго и на набиращите средства може да е забранено да го правят сами.

По подразбиране FinMV позволява на набиращите средства да създават предложения директно от своите клиентски кабинети. Този процес изисква попълване на много информация, както и подаване на документи, затова го направихме възможно най-прозрачен и опростен.