cs

Přehled trhu

Tento článek není právní poradenství.

Chytré kontrakty v USA

Samostatně vykonávané smlouvy, neboli „chytré“ smlouvy, podléhají obecnému smluvnímu právu a jsou právně přípustné za předpokladu, že konkrétní smlouva splňuje prvky standardní smlouvy podle práva USA.1

Plnění a výklad smluv je obecně záležitostí státního práva ve Spojených státech.1

Několik států přijalo zákony, jejichž cílem je zajistit, aby chytré smlouvy měly stejný právní účinek jako standardní smlouvy.1

Poznámky
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa