ms

Tinjauan Pasaran

Artikel ini bukan nasihat undang-undang.

Kepintaran buatan dalam produk kewangan

CFPB telah menyokong secara terbuka penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin dalam produk dan perkhidmatan kewangan.1

AI telah pun digunakan oleh institusi kewangan menggunakan produk teknologi kawal selia untuk pematuhan BSA/AML dan pengesahan OFAC, dan semakin digunakan untuk analisis dan membuat keputusan dalam pemberian pinjaman dan pengunderaitan.1

Pada masa ini, produk dan perkhidmatan kewangan yang didayakan AI tertakluk kepada rangka kerja kawal selia sedia ada untuk produk atau perkhidmatan asas.1

Hampir semua pengawal selia kewangan persekutuan telah melancarkan pejabat atau program yang memfokuskan pada inovasi fintech dan memudahkan penggunaan AI yang bermanfaat dan teknologi berkaitan dalam sektor kewangan.1

Isu utama kepada kawal selia mengenai penggunaan dan penggunaan AI dalam perkhidmatan kewangan, dan pertimbangan pengawal selia terhadap AI dalam beberapa bidang yang dikawal selia seperti pemarkahan kredit dan pengunderaitan untuk pemberian pinjaman, ialah bagaimana syarikat boleh menerangkan metodologi dan operasi AI. Syarikat harus menerangkan algoritma di sebalik produk AI dan cara institusi kewangan boleh menyediakan pengawal selia dengan versi ujian "kotak hitam" AI mereka untuk membolehkan pengawal selia menjalankan ujian bebas.1

Nota
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa