ms

Tinjauan Pasaran

Artikel ini bukan nasihat undang-undang.

Kontrak pintar di Amerika Syarikat

Kontrak laksana sendiri, atau kontrak "pintar", tertakluk kepada undang-undang kontrak am dan dibenarkan di sisi undang-undang dengan syarat kontrak khusus itu memenuhi unsur-unsur kontrak standard di bawah undang-undang AS.1

Prestasi dan tafsiran kontrak secara amnya adalah soal undang-undang negeri di Amerika Syarikat.1

Beberapa negeri telah menggubal undang-undang yang bertujuan untuk memastikan kontrak pintar mempunyai kesan undang-undang yang sama seperti kontrak standard.1

Nota
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa