ms

Tinjauan Pasaran

Artikel ini bukan nasihat undang-undang.

Platform fintech asing di pasaran AS

Di Amerika Syarikat, tiada "pasportisasi" lesen negeri, lesen dari satu negeri ke negeri lain, atau lesen dari bidang kuasa asing.1

Syarikat asing boleh menyediakan perkhidmatan kewangan di mana-mana bidang kuasa A.S. dengan mendaftar dengan pengawal selia yang sesuai, pejabat cukai dan Setiausaha Negara.1

Semua syarikat AS dikehendaki mematuhi peraturan perdagangan dan sekatan persekutuan. Pematuhan peraturan ini dikawal oleh Perbendaharaan AS OFAC.1

Jawatankuasa Pelaburan Asing boleh menyemak urus niaga pelaburan untuk menentukan kesan urus niaga tersebut terhadap keselamatan negara Amerika Syarikat.1

Nota
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa