sk

Analiza pieței

Tento článok nie je právna rada.

Platobné služby v USA

Digitálne trhy s tovarom a službami nie sú regulované ako fintech spoločnosti v USA. Väčšina trhovísk je regulovaná len na základe svojich základných produktov alebo služieb. Napríklad Uber a Lyft podliehajú v mnohých jurisdikciách USA rovnakým pravidlám ako taxíky.1

Tieto digitálne trhy vo všeobecnosti nepodliehajú regulácii fintech, pretože prostriedky na nákup tovaru idú cez samostatnú platobnú spoločnosť. Napríklad platby za nákupy na eBay boli v minulosti spracovávané službou PayPal – alebo trhoviská spracúvajú platby, ale robia tak na základe fintech výnimky (ako je „agent pre príjemcov“) alebo akceptujú iba platby kreditnými kartami, ktoré nevyžadujú fintech licenciu v USA. .1

Platobné služby sú v USA vysoko regulované a musia sa zaregistrovať ako podnik poskytujúci peňažné služby u FinCEN a získať štátne licencie na prevod peňazí. Ako bolo uvedené vyššie, niektorí fintech sa mylne domnievajú, že registrácia ako MSB vo FinCEN je dostatočná na to, aby fungovala ako platobná služba v Spojených štátoch; nie je to tak, keďže sú potrebné aj štátne licencie na prevod peňazí.1

Spracovatelia platieb musia mať licenciu v každom štáte, v ktorom zamýšľajú pôsobiť, pretože v Spojených štátoch v súčasnosti chýba možnosť reciprocity alebo pasportizácie ako v Európe. Neexistencia pasportizácie alebo reciprocity v Spojených štátoch je obzvlášť pozoruhodná, pretože získanie všetkých vládnych licencií na prevod peňazí je mimoriadne náročné, často trvá roky a stojí stovky tisíc dolárov.1

Na rozdiel od revidovanej smernice EÚ o platobných službách neexistuje v Spojených štátoch žiadny zákon ani nariadenie, ktoré by od finančných inštitúcií výslovne vyžadovalo zdieľanie údajov o zákazníkoch s finančnými spoločnosťami.1

Paragraf 1033 Dodd-Frankovho zákona vyžaduje, aby banky a finančné spoločnosti poskytovali finančné údaje zákazníkov zákazníkom v použiteľnej forme, žiadne vyhlásené pravidlá nešpecifikujú, čo znamená „použiteľná forma“, ani nedefinujú sankcie pre finančné inštitúcie, ktoré obmedzujú informácie, ktoré zdieľajú.1

Note
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa