sk

Analiza pieței

Tento článok nie je právna rada.

Inteligentné kontrakty v USA

Samovykonateľné zmluvy alebo „inteligentné“ zmluvy podliehajú všeobecnému zmluvnému právu a sú právne prípustné za predpokladu, že konkrétna zmluva spĺňa prvky štandardnej zmluvy podľa práva USA.1

Plnenie a výklad zmlúv je vo všeobecnosti záležitosťou štátneho práva v Spojených štátoch.1

Niekoľko štátov prijalo zákony, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby inteligentné zmluvy mali rovnaký právny účinok ako štandardné zmluvy.1

Note
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa