hr
Fintech 2022

Pregled tržišta financijskih tehnologija

Pregled jurisdikcija, fintech licenciranje, fintech regulacija, analitika tržišta, vrhunski lideri u industriji, platforme, softver.

SAD

Jedan od najsloženijih financijskih regulatornih režima u svijetu.