hr

Pregled tržišta

Ovaj članak nije pravni savjet.

Strane fintech platforme na američkom tržištu

U Sjedinjenim Državama ne postoji "putovnica" državnih licenci, licenci jedne države u drugu državu ili licenci stranih jurisdikcija.1

Strane tvrtke mogu pružati financijske usluge u bilo kojoj jurisdikciji SAD-a tako da se registriraju kod odgovarajućeg regulatora, poreznog ureda i državnog tajnika.1

Sve američke tvrtke moraju se pridržavati saveznih propisa o trgovini i sankcijama. Usklađenost s ovim pravilima kontrolira OFAC Ministarstva financija SAD-a.1

Odbor za strana ulaganja može pregledati investicijske transakcije kako bi utvrdio utjecaj takvih transakcija na nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Država.1

Bilješke
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa