nl

Marktoverzicht

Dit artikel is geen juridisch advies.

Cryptocurrencies in de VS

De meeste staten hebben formele wetgeving aangenomen of voorgesteld met betrekking tot digitale activa of de onderliggende blockchain-technologie.1

Sommige staten stellen uitgebreide wettelijke kaders vast die zijn ontworpen om blockchain- en crypto-ondernemers naar hun rechtsgebieden aan te trekken.1

De kern van alle regulering van digitale activa is een poging om digitale activa in te passen in bestaande regelgeving voor meer traditionele activa zoals effecten, grondstoffen en valuta's.1

Het OCC heeft een reeks toelichtende brieven uitgegeven waarin de bevoegdheden van nationale banken en federale spaarverenigingen worden verduidelijkt om verschillende digitale activagerelateerde producten en diensten te leveren.1

De staat Wyoming heeft charters toegekend aan twee nieuwe banken die zich uitsluitend zullen toeleggen op het leveren van cryptovalutaproducten en -diensten.1

Opmerkingen:
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa