no

Markedsgjennomgang

Denne artikkelen er ikke juridisk rådgivning.

Betalingstjenester i USA

Digitale markedsplasser for varer og tjenester er ikke regulert som fintech-selskaper i USA. De fleste markedsplasser er kun regulert basert på deres kjerneprodukter eller tjenester. For eksempel er Uber og Lyft underlagt de samme reglene som taxier i mange amerikanske jurisdiksjoner.1

Disse digitale markedsplassene er generelt ikke underlagt fintech-regulering fordi midlene til å kjøpe varer går gjennom et eget betalingsselskap. For eksempel har betalinger for kjøp på eBay historisk blitt behandlet av PayPal - eller markedsplasser behandler betalinger, men gjør det under et fintech-unntak (som "betalingsmottaker") eller aksepterer kun kredittkortbetalinger som ikke krever en fintech-lisens i USA .1

Betalingstjenester er sterkt regulert i USA og må både registreres som pengetjenestevirksomhet hos FinCEN og skaffe statlige pengeoverføringslisenser. Som nevnt ovenfor tror noen fintechs feilaktig at registrering som MSB hos FinCEN er tilstrekkelig for å fungere som betalingstjeneste i USA; dette er ikke tilfelle da det også kreves statlige pengeoverføringslisenser.1

Betalingsformidlere må være lisensiert i hver stat de har til hensikt å operere i fordi USA for øyeblikket mangler gjensidighets- eller passalternativet som Europa gjør. Mangelen på passportisering eller gjensidighet i USA er spesielt bemerkelsesverdig fordi å få alle statlige pengeoverføringslisenser er ekstremt tyngende, ofte tar år og koster hundretusenvis av dollar.1

motsetning til det reviderte EUs betalingstjenestedirektiv, er det ingen lov eller forskrift i USA som eksplisitt krever at finansinstitusjoner deler kundedata med fintech-selskaper.1

Seksjon 1033 i Dodd-Frank-loven krever at banker og finansselskaper skal gi kundene finansielle data til kunder i en brukbar form, ingen kunngjorte regler spesifiserer hva "brukbar form" betyr eller definerer sanksjoner for finansinstitusjoner som begrenser informasjonen de deler til.1

Notater
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa