no

Markedsgjennomgang

Denne artikkelen er ikke juridisk rådgivning.

Smarte kontrakter i USA

Selvutførende kontrakter, eller "smarte" kontrakter, er underlagt generell kontraktslovgivning og er juridisk tillatt forutsatt at den spesifikke kontrakten tilfredsstiller elementene i en standardkontrakt i henhold til amerikansk lov.1

Utførelse og tolkning av kontrakter er generelt et spørsmål om statlig lov i USA.1

Flere stater har vedtatt lover som har som mål å sikre at smarte kontrakter har samme rettsvirkning som standardkontrakter.1

Notater
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa