bg

Преглед на пазара

Тази статия не е правен съвет.

Интелигентни договори в САЩ

Самоизпълняващите се договори или „интелигентните“ договори са предмет на общото договорно право и са законово допустими, при условие че конкретният договор отговаря на елементите на стандартен договор съгласно законодателството на САЩ.1

Изпълнението и тълкуването на договори обикновено е въпрос на държавно право в Съединените щати.1

Няколко държави приеха закони, целящи да гарантират, че интелигентните договори имат същото правно действие като стандартните договори.1

Идентификация на клиента в САЩ

Финтех в САЩ

Fintech в други страни

Бележки
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa