sv

Marknadsöversyn

Den här artikeln är inte juridisk rådgivning.

Artificiell intelligens i finansiella produkter

CFPB har offentligt stött användningen av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning i finansiella produkter och tjänster.1

AI har redan implementerats av finansinstitut som använder regulatoriska teknologiprodukter för BSA/AML-efterlevnad och OFAC-verifiering, och används i allt större utsträckning för analys och beslutsfattande vid utlåning och emissionsgarantier.1

För närvarande är AI-aktiverade finansiella produkter och tjänster föremål för det befintliga regelverket för den underliggande produkten eller tjänsten.1

Nästan alla federala finanstillsynsmyndigheter har lanserat ett kontor eller ett program fokuserat på fintech-innovation och underlätta antagandet av fördelaktig AI och relaterad teknologi i finanssektorn.1

Centralt för regulatoriska frågor angående användningen och utbyggnaden av AI i finansiella tjänster, och för tillsynsmyndigheternas övervägande av AI inom vissa mycket reglerade områden som kreditvärdering och emissionsgarantier för utlåning, är hur företag kan förklara metodiken och driften av AI. Företag bör förklara algoritmen bakom AI-produkten och hur en finansiell institution kan förse tillsynsmyndigheter med en "black box"-testversion av sin AI för att tillåta tillsynsmyndigheter att utföra oberoende tester.1

Anteckningar
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa