sv

Marknadsöversyn

Den här artikeln är inte juridisk rådgivning.

Kryptovalutor i USA

De flesta stater har antingen antagit eller föreslagit formell lagstiftning angående digitala tillgångar eller den underliggande blockkedjeteknologin.1

Vissa stater antar omfattande lagstiftningsramar utformade för att locka blockchain- och kryptoentreprenörer till sina jurisdiktioner.1

Kärnan i all reglering av digitala tillgångar är ett försök att passa in digitala tillgångar i befintliga regler för mer traditionella tillgångar som värdepapper, råvaror och valutor.1

OCC har utfärdat en serie förklarande brev som klargör nationella bankers och federala sparföreningars befogenheter att tillhandahålla olika digitala tillgångsrelaterade produkter och tjänster.1

Delstaten Wyoming har beviljat charter till två nya banker som enbart kommer att vara dedikerade till att tillhandahålla kryptovalutaprodukter och -tjänster.1

Anteckningar
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa