sv

Marknadsöversyn

Den här artikeln är inte juridisk rådgivning.

Utlåning i USA

Fintechföretag som hanterar konsumentkrediter och konsumentinformation kan vara föremål för Fair Credit Reporting Act (FCRA).1

Peer-to-peer-lån, social utlåning och crowd lending har blivit populära alternativ till vanliga banklån i USA. Men många konsumentskyddslagar som gäller för traditionella lån kan också gälla för lån gjorda via dessa marknadsplatsutlåningsplattformar, inklusive Truth in Lending Act, Equal Credit Opportunity Act och Fair Debt Collection Practices Act. Tillsynsmyndigheter som primärt ansvarar för att upprätthålla dessa konsumentskyddslagar inkluderar CFPB och Federal Trade Commission.1

Beroende på den specifika affärsmodellen kan marknadslångivare också regleras av Federal Reserve, FDIC och OCC. Dessutom kan marknadslångivare vara föremål för statliga konsumentskyddslagar, inklusive lagar som förbjuder oärliga, vilseledande eller missbrukande metoder och praxis, och kan vara föremål för statliga licenskrav för att fungera som långivare, mäklare eller samlare.1

Anteckningar
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa