sv

Marknadsöversyn

Den här artikeln är inte juridisk rådgivning.

Introduktion av amerikanska kunder

Heldigitaliserad kundregistrering är en metod med vilken många fintech-företag har kunnat uppnå en svindlande kundtillväxt på relativt kort tidsram.1

Till skillnad från EU, där fintech-företag kan lita på vissa regler för digital registrering, såsom det nya europeiska anti-penningtvättsdirektivet, kräver digital registrering i USA överensstämmelse med kraven för Standard Customer Identification Program (CIP) och Customer Due Diligence (CDD) för att säkerställa BSA- och AML-efterlevnad. CIP-kraven inkluderar verifiering av kunders identitet, medan CDD-kraven inkluderar identifiering och verifiering av identiteten för företagskunders verkliga ägare.1

Som en del av Comprehensive CIP måste fintechföretag som samarbetar med amerikanska finansinstitutioner för att öppna kundkonton skaffa följande information innan de öppnar ett konto:

  1. Namn
  2. Födelsedatum (för individer)
  3. Adress
  4. Identifikationsnummer (till exempel skatteregistreringsnummer)
  5. Statligt utfärdat foto-ID (för privatpersoner)
  6. Statligt dokument som intygar att det finns en juridisk person (för juridiska personer) 1

Fintech-företag kan också behöva skapa omfattande CDD-program samt förbättrade due diligence-program för kunder med högre risk.1

Anteckningar
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa