sv

Marknadsöversyn

Den här artikeln är inte juridisk rådgivning.

Utländska fintech-plattformar på den amerikanska marknaden

I USA finns det ingen "passportisering" av statliga licenser, licenser från en stat till en annan stat eller licenser från utländska jurisdiktioner.1

Utländska företag kan tillhandahålla finansiella tjänster i vilken amerikansk jurisdiktion som helst genom att registrera sig hos lämplig tillsynsmyndighet, skattekontor och utrikesminister.1

Alla amerikanska företag är skyldiga att följa federala handels- och sanktionsbestämmelser. Efterlevnaden av dessa regler kontrolleras av US Treasury OFAC.1

Utrikesinvesteringskommittén kan granska investeringstransaktioner för att fastställa vilken effekt sådana transaktioner har på den nationella säkerheten i USA.1

Anteckningar
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa