pl

Przegląd rynku

Ten artykuł nie jest poradą prawną.

Crowdfunding w USA

Doradcą inwestycyjnym w Stanach Zjednoczonych jest firma fintechowa oferująca produkty i usługi spełniające jedno z poniższych kryteriów:

 • udzielać innym porad na temat papierów wartościowych,
 • wydawanie raportów lub analiz w odniesieniu do papierów wartościowych,
 • doradztwo inwestycyjne (w tym robo-doradcy),
 • świadczyć usługi maklerskie 1

W takim przypadku firma musi być licencjonowana i regulowana przez jedną z dwóch organizacji:

 1. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)
 2. Komisja ds. obrotu kontraktami terminowymi na towary (CFTC) 1

Społecznościowe finansowanie udziałowe

Crowdinvesting giełdowy (crowdinvesting) to sposób na pozyskanie kapitału dla Twojej firmy bez nowego zadłużenia. Crowdinvesting pozwala przyciągnąć inwestorów, którzy chcą zainwestować w osiągnięcie Twoich celów biznesowych w zamian za udział finansowy w firmie.2

Finansowanie społecznościowe jest regulowane przez rząd federalny USA. Twoja firma oferuje inwestorom akcje w zamian za kapitał, nawet jeśli nie sprzedajesz akcji na giełdzie. Ten proces wymaga przestrzegania większej liczby zasad niż prosta kampania zbierania funduszy online na platformach GoFundMe lub Kickstarter.2

Nieprzestrzeganie zasad może zmusić Cię do zwrotu otrzymanej inwestycji. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) może nawet zamrozić zdolność Twojej firmy do oferowania akcji inwestorom na określony czas.2

Aby zaoferować udziały w swojej firmie za pośrednictwem internetowej platformy crowdfundingowej, musisz wykonać szereg kroków:

 • Akceptuj inwestycje crowdfundingowe do 5 milionów dolarów rocznie.
 • Pracuj z oficjalnym portalem crowdfundingowym zarejestrowanym w SEC.
 • Ujawnij wymagane informacje finansowe na podstawie kwoty funduszy, które Twoja firma gromadzi.
 • Przestrzegaj federalnych limitów kwot, które przyjmujesz od nieakredytowanych inwestorów prywatnych. 2

Uwagi
 1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa
 2. https://www.forbes.com/advisor/business-loans/equity-crowdfunding/