pl

Przegląd rynku

Ten artykuł nie jest poradą prawną.

Usługi płatnicze w USA

Cyfrowe rynki towarów i usług nie są regulowane, tak jak firmy fintech w USA. Większość rynków jest regulowana wyłącznie na podstawie ich podstawowych produktów lub usług. Na przykład Uber i Lyft podlegają tym samym zasadom, co taksówki w wielu jurysdykcjach USA.1

Te cyfrowe rynki na ogół nie podlegają regulacjom dotyczącym fintech, ponieważ środki na zakup towarów przechodzą przez oddzielną firmę płatniczą. Na przykład płatności za zakupy w serwisie eBay były w przeszłości przetwarzane przez PayPal — lub platformy handlowe przetwarzają płatności, ale robią to w ramach wyjątku fintech (takiego jak „agent płatności”) lub akceptują tylko płatności kartą kredytową, które nie wymagają licencji fintech w USA .1

Usługi płatnicze są ściśle regulowane w USA i muszą zarówno zarejestrować się jako firma świadcząca usługi pieniężne w FinCEN, jak i uzyskać stanowe licencje na transfery pieniężne. Jak wspomniano powyżej, niektóre fintechy błędnie uważają, że rejestracja jako MSB w FinCEN jest wystarczająca, aby działać jako usługa płatnicza w Stanach Zjednoczonych; tak nie jest, ponieważ wymagane są również stanowe licencje na przelewy pieniężne.1

Podmioty przetwarzające płatności muszą być licencjonowane w każdym stanie, w którym zamierzają prowadzić działalność, ponieważ obecnie w Stanach Zjednoczonych brakuje opcji wzajemności lub paszportyzacji, jaką ma Europa. Szczególnie godny uwagi jest brak paszportyzacji lub wzajemności w Stanach Zjednoczonych, ponieważ uzyskanie wszystkich rządowych licencji na przelewy pieniężne jest niezwykle uciążliwe, często zajmuje lata i kosztuje setki tysięcy dolarów.1

przeciwieństwie do zmienionej dyrektywy UE w sprawie usług płatniczych w Stanach Zjednoczonych nie ma prawa ani przepisów, które wyraźnie wymagają od instytucji finansowych udostępniania danych klientów firmom fintech.1

Sekcja 1033 ustawy Dodd-Frank wymaga, aby banki i firmy finansowe dostarczały klientom dane finansowe klientów w formie nadającej się do użytku, żadne ogłoszone zasady nie określają, co oznacza „użyteczna forma” ani nie określają sankcji dla instytucji finansowych, które ograniczają udostępniane przez nich informacje.1

Uwagi
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa